Archive (Previous Issues)

eISSN (Online) : 2832-787X

pISSN (Print) : 2832-7888

Author: Anjali Pawar 

Authors: Mogtaba Mutasim Alawad Mohammed*, M. Senthil  , R. Sathish

Authors: Padmanabha Reddy RV, Sreenivasa P Rao, Laxmi M Narasu*

Authors: Asmita Dashrath Ahir, Hariram Ramashray Yadav, Harshal Ashok Pawar*

Authors: Sayali R. Ahire*, Santosh S. Surana, Avish D. Maru, Rajendra K. Survase

Author: Anjali Pawar 

Authors: K. G. Lalitha*, Dheeraj Khodre,  B. Hema

Authors: Chaitanya A. Gulhane*, Pragati R.Khokle, Ravindra L .Bakal, Jagdish V.   Manwar

Authors: Noma Mudassir Vinchu, Siddhi Santosh Vinerkar, Sakshi Prakash Wade, Isha Sandip Waghole, Pranali Rajendra Yeole, Harshal Ashok Pawar*

Authors: Harshal Ashok Pawar*, Anjali Harshal Pawar

Author: Anjali Pawar 

Authors: Sayali R. Ahire*, Santosh S. Surana, Avish D. Maru, Rajendra K. Surase

Authors: Chaitanya A. Gulhane*, Pragati N. Sakhare, Ravindrakumar L. Bakal, Jagdish V. Manwar

Authors: Hariram Yadav*, Harshal Ashok Pawar

Authors: Harshal Ashok Pawar

Author: Anjali Pawar 

Authors: Wrushali A. Panchale, Minakshee G. Nimbalwar, Sonam B. Bisen, Gayatri J. Tayade, Jagdish V. Manwar *, Ravindra L. Bakal

Authors: Kanishka Lakhmani,  Aditi Anil Dubey 

Authors: Harshal Ashok Pawar*, Anjali Harshal Pawar, Sandip Ashok Pawar, Prashant Ashok Pawar

Authors: Kajal D. Chaudhari, Jagdish V. Manwar, Ravindra L. Bakal, Rahul D. Jawarkar, Chetan M. Jain,  Snehal S. Manekar

Author: Anjali Pawar 

Authors: Minakshee G. Nimbalwar, Bhushan R. Gudalwar, Anuja S. Motule, Shivam A. Bartere, Smita S. Sapate, Jagdish V. Manwar* and Ravindra L. Bakal 

Authors: K J Abraham, Kaniyanthara, Muttom PO, Haripad, Kerala

Authors: Anjali Harshal Pawar, Harshal Ashok Pawar*

Authors: Minakshee G. Nimbalwar, Shrutika S. Deshmukh, Anuja S. Motule, Bhushan R. Gudalwar, Jagdish V. Manwar*, Ravindra L. Bakal

Author: Anjali Pawar 

Authors: Anuja S. Motule, Prajakta N. Dongare, Manisha P. More, Minakshee G. Nimbalwar, Sagar S. Mankar, Jagdish V. Manwar, Ravindra L. Bakal

Authors: Reena Ghumare, Gracy Mascaranace, Nishant Khatri, Tanuja Masane

Authors: Abhilash Mullasseril

Authors: Prerna A. Patinge, Prajakta N. Dongare, Manisha P. More, Jagdish V. Manwar, Shivrani W. Nimbokar, Ravindra L. Bakal

Authors: Shirin Shaikh, Harshal Ashok Pawar

Authors: Samruddhi S. Kukade, Minakshee G. Nimbalwar, Wrushali A. Panchale, Ravindra L. Bakal, Bhushan R. Gudalwar, Jagdish V. Manwar

Authors: Wrushali A. Panchale, Jagdish V. Manwar, Minakshee G. Nimbalwar, Ashish B. Wadekar, Iftekhar Ahmed, Ravindra L. Bakal

Author: Anjali Pawar 

Authors: Iyer Aditya Manivannan, Syed Tazib Rahaman

Authors: Anjani M. Nikhare, Wrushali A. Panchale, Amar F. Sabhadinde, Jagdish V. Manwar, Ravindra L. Bakal

Authors: Eshani Pradeep Rane,  Meghana Babar

Authors: Mohd Saif Mohd Akram Momin, Neha Inayat Hussain Ansari

Authors: Harshal Ashok Pawar, Anjali Harshal Pawar, Sandip Ashok Pawar, Prashant Ashok Pawar

Authors: Ashwini H. Bijewar, Wrushali A. Panchale, Jagdish V. Manwar, Ravindra L. Bakal

Contact Details 
Editor 
Anjali Pawar,
Director,
AAI Nature Cure, Office No.3, First Floor, Mega Silver, Chikanghar,
Kalyan (West) -421301, Maharashtra, India.
Email: aphdigital21@gmail.com, aphejournals@gmail.com  

Publisher
Aarya Publishing House
613-E, Matru-Ami Apartment, Behind New Highschool, Joshi Baug, Kalyan (West) -421301, Maharashtra, India
Email: aphdigital21@gmail.com, aphejournals@gmail.com 
Contact No. +91-8097148638
We Are Working On
Working Days: Monday – Friday
Timing: 10.00 AM – 05.00 PM